Feriepenge indberetning

Arbejdsgiver – Feriepenge | Virk

Som arbejdsgiver skal I indberette feriepenge for timelønnede medarbejdere og fratrådte funktionærer. Det gør I i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Som arbejdsgiver skal I indberette feriepenge for jeres medarbejdere i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Introduktion – Feriepenge | Virk

Arbejdsgivere har pligt til at indberette feriepenge i eIndkomst hos Skattestyrelsen, medmindre du udbetaler løn under ferie til din medarbejdere.

Som arbejdsgiver skal I indberette feriepenge for timelønnede medarbejdere og fratrådte funktionærer i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Feriepenge – Virksomhedsguiden

Få hjælp og vejledning til at drive virksomhed | Virksomhedsguiden.dk

1. sep. 2020 — Her kan du få hjælp til at indberette feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft.

Indberet feriepenge (ny ferielov) – Skat.dk

Du kan bestille dine feriepenge digitalt. … Feriepenge og offentlige ydelser. Du skal som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt.

Få hjælp til at indberette feriepenge for dine medarbejdere efter den nye ferielov 1/9 2020. Prøv også guiden til at indberette feriepenge med felterne i eIndkomst.

Få feriepenge udbetalt – Borger.dk

Her kan du se, hvor mange feriemidler din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Se dine feriemidler – Borger.dk

Oversigt over optjente feriepenge · Hvad er feriepenge? · Hvilken periode optjener jeg feriepenge? · Hvornår kan jeg se mine feriepenge? · Sådan beregnes feriepenge.

Optjening af ferie – Borger.dk

Der blev indberettet optjente feriemidler for i alt 108 mia. kr. fordelt på godt 3 mio. lønmodtagere. Arbejdsgivernes indberetninger er sendt til lønmodtagerne …

Indberetning – LD Fonde

Indberetning | LD Fonde

1. sep. 2020 — Får du feriepenge under din ferie, skal dine feriedage løbende indberettes til Feriepengeinfo. Fristen afhænger af, hvornår din lønperiode …

Frister for at indbetale feriepenge efter den nye ferielov

29. sep. 2020 — Feriepenge optjent efter den 1. september 2020 skal ikke længere indberettes til eIndkomst. Virksomheden skal kun indberette til eIndkomst, når …

Den 1. september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor du optjener og holder ferie på samme tid. Derfor er fristerne for indberetning og indbetaling af dine feriepenge ændret.

Nye regler for indberetning af feriepenge – DI

Keywords: feriepenge indberetning